HR EN TR
PJ JankomirPJ Slobodna zona ZagrebPJ Žitnjak

Opći akti i odluke


UGOVOR O KONCESIJI I OSTALI AKTIOdluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb (NN 101/1997)

Ugovor o koncesiji (od 13.10.1997.)

Akt o osnivanju Slobodne zone Zagreb (od 05.12.1997.)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje gospodarskih djelatnosti u Slobodnoj zoni Zagreb (od 05.12.1997.)

Pravilnik o unutrašnjem redu u Slobodnoj zoni Zagreb (od 05.12.1997.)

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti  (od 27.11.2019.)

Povjerljivi odbor - kontakti​ (od 21.05.2020.)

Rješenje o udovoljavanju uvjeta za početak rada Slobodne zone Zagreb (Klasa: 413-01/96-01/02, Ur.broj: 526-07/97-22 od 23.12.1997.)

Odluka o prijenosu koncesije za Slobodnu zonu Zagreb (Klasa: 413-05/07-02/01, Ur.broj: 5030114-01-1 od 19.07.2007.)

Odluka o imenovanju službenice za ​informiranje​

Odluka o imenovanju administratora za web i društvene mreže 

Odobrenje za carinsko skladište prema EU propisima  


 
Ispiši