HR EN TR
PJ JankomirPJ Slobodna zona ZagrebPJ Žitnjak

Zakonska regulativa


ZAKONI I PROPISI

 
1.       Zakon o slobodnim zonama (NN 44/1996)   
Danom primjene (01.01.2000.) Carinskog zakona (NN 78/1999) prestaju važiti članci 27.-32., te 34. i 35 ovog Zakona
1.1     Zakon o izmjeni Zakona o slobodnim zonama (NN 92/2005)

1.2     Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (NN 85/2008)

1.3     Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (NN 148/2013)


Podzakonski akti: 

 •    Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu
      ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona (NN 122/2008)
 •    Pravilnik o korištenju automata za prodaju toplih i hladnih napitaka, snekova, te jednostavnih jela
      u  originalnom pakiranju za potrebe zaposlenika kod korisnika zone koji obavlja gospodarsku
      djelatnost u slobodnoj zoni (NN 134/2011)
 •    Pravilnik o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone (NN 19/2014)2.        Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (NN 54/2013)

Provedbeni propisi:

 •    Uputa br. 29/13 o provedbi mjera carinskog nadzora u slobodnim zonama 
 •    Izmjena br. 1 Upute br. 29/13 o provedbi mjera carinskog nadzora u slobodnim zonama 

EU dokumenti: 

 •    (CELEX 31992R2913) Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom
      zakoniku Zajednice
 •    (CELEX 31993R2454) Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju
      odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice
 •    (CELEX 32009R1186) Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi
      sustava oslobođenja od carina u Zajednici (Kodificirana verzija)3.      Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/2013)

3.1.   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 148/2013)

3.2.   Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3861/2013 od 13. prosinca 2013.
         
(NN 153/2013)

3.3.   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 143/2014)


Podzakonski akti: 

•    Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/2013)
•    Ispravak Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 85/2013)
•    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 160/2013)
•    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 35/2014)
•    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 157/2014)

EU dokumenti: 

•    (CELEX 32006L0112) Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom
      sustavu poreza na dodanu vrijednost
•    (CELEX 32010L0088) Direktiva Vijeća 2010/88/EU od 7. prosinca 2010. o izmjeni Direktive 
      2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem
      obveze poštivanja minimalne standardne stope
•    (CELEX 32008L0009) Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih
      pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim
      obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici4.    Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/2015

Podzakonski akti: 

•    Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/2013
Donesena na temelju Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/2012 i 28/2013) i ostaje na snazi do donošenja nove uredbe

EU dokumenti: 

•    (CELEX 32014R0651) Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju
      određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108.
      Ugovora (Tekst značajan za EGP) 5.     Zakon o obveznim odnosima (NN35/2005  i  NN 41/2008

6.     Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora  (NN125/2011  i NN64/2015 pročišćeni tekst)

7.     Stečajni zakon (NN44/1996)

8.     Carinski zakon  (NN78/1999)


 
Ispiši