HR EN TR
PJ JankomirPJ Slobodna zona ZagrebPJ Žitnjak

Službenica za informiranje

Pravo na pristup informacijamaPravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.). i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine", broj 85/2015.)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
 
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" broj 12/2014)

 
 
Službenica za informiranje: 
Andreja Kralj  

 
 
       Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:
 
       - pisanim putem na adresu:  Zagrebački holding d.o.o. 
                                              podružnica Robni terminali Zagreb
                                                   Jankomir 25, 10090 Zagreb
                                           
       - putem elektroničke pošte:  andreja.kralj@rtz.hr

       - telefonom:                          +385 (1) 3871 104
 
Ovdje preuzmite:

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji
Obrazac za dopunu zahtjeva za pristup informaciji
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

 
Ispiši