HR EN TR
PJ JankomirPJ Slobodna zona ZagrebPJ Žitnjak

Skladište

 


PJ Slobodna zona Zagreb  nalazi se na zapadnom ulazu u grad Zagreb,   12 kilometara od državne granice s Republikom Slovenijom, na važnom prometnom čvorištu, a u sklopu velikog robno – transportnog centra na lokaciji Jankomir.

PJ Slobodna zona Zagreb djeluje u okviru društva Robni terminali Zagreb d.o.o. od 1989. godine. Prema Zakonu o slobodnim zonama (NN 44/96), Ugovor o koncesiji između Ministarstva gospodarstva i korisnika koncesije Robnih terminala Zagreb d.o.o. potpisan je 13.10.1997. godine na rok od 25 godina. 

Gospodarske aktivnosti u PJ Slobodnoj zoni odvijaju se pod posebnim povlaštenim uvjetima za korisnike u pogledu poreznih povlastica i jednostavnije administrativne operativne procedure u pogledu carinskog nadzora.

Korisnici zone mogu biti osnivač zone te druge domaće i strane fizičke i pravne osobe. Domaće i strane fizičke i pravne osobe mogu obavljati gospodarsku djelatnost u zoni ako su registrirane u RH za obavljanje te djelatnosti, te ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o slobodnim zonama. Strane osobe mogu za poslovanje u zoni umjesto osnivanja podružnice ili trgovačkog društva u RH sklopiti ugovor o zastupanju s domaćom fizičkom ili pravnom osobom (koja će biti korisnik zone). 

Korisnici obavljaju gospodarsku djelatnost u zoni na temelju ugovora sklopljenog s osnivačem zone. U zoni se može obavljati: proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, skladištenje robe, trgovina na veliko, strateške aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti osnivanja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara te pružanje usluga, osim bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba. Korisnik u zoni može obavljati sve oblike trgovine s inozemstvom i tuzemstvom i posredovanja u trgovini, osim trgovine na malo. 

U PJ Slobodnu zonu se može smjestiti roba Zajednice i roba koja nema status robe Zajednice. Držanje robe u slobodnim zonama vremenski nije ograničeno osim za robu koja je obuhvaćena Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU, a za koju su propisana vremenska ograničenja. Roba unesena u slobodnu zonu može se koristiti i za opskrbu plovila u međunarodnom prometu. U slobodnu zonu se može smjestiti i trošarinska roba u sustavu odgode plaćanja trošarine ukoliko je korisnik zone dobio trošarinsko odobrenje od nadležnog carinskog ureda.

Korisnik PJ Slobodne zone je carinski obveznik, dužan je voditi odvojeno knjigovodstvo i zakonski propisane evidencije za poslovanje koje se odvija u slobodnoj zoni.

Carinski nadzor vrši nadležni carinski ured CU Zagreb I, Služba za RGP Jankomir i Slobodna zona čiji se izdvojeni službeni prostor nalazi na samom ulazu u slobodnu zonu, pa se i svi postupci i procedure vezane za obavljanje aktivnosti u slobodnoj zoni uglavnom odvijaju na samom ulazu.

Osiguran je visoki sustav kontrole pristupa – prostor je 24 sata pod nadzorom Službe sigurnosti i zaštite (fizički i video nadzor), uz carinski nadzor prostora slobodne zone i radno vrijeme carinskih službenika od 06:00 do 22:00. 

 

Sve informacije vezane za PJ Slobodnu zonu Zagreb možete dobiti na:

 

- tel:          ++ 385 1 3496 571
- e-mail:   
slobodna-zona-zagreb@rtz.hrSlika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Ispiši