HR EN TR
PJ JankomirPJ Slobodna zona ZagrebPJ Žitnjak

Skladište


        Porta Slobodne zone Zagreb

 

PJ Slobodna zona Zagreb posluje u sklopu robno-transportnog centra na lokaciji Jankomir od 1989. godine, a nalazi se na važnom prometnom čvorištu (panaeuropski prometni koridori V i X) koji povezuje istok i jugoistok Europe. Atraktivnosti same lokacije pridonosi neposredna blizina željezničkog čvorišta te dobra prometna povezanost s Lukom Rijeka.

PJ Slobodna zona Zagreb prostire se na ukupnoj površini od 79.860 m2, od čega je 56.226,63 m2 koncesionirano područje gdje se kroz institut slobodne zone primjenjuju određene porezne povlastice i jednostavnije operativne procedure u provođenju mjera carinskog nadzora nad korisnicima slobodne zone. Temeljem Ugovora o koncesiji i Zakona o slobodnim zonama, Slobodna zona Zagreb je posredstvom svog osnivača (društvo Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Robni terminali Zagreb) opunomoćena u ime Vlade republike Hrvatske, a od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, sklapati ugovore s korisnicima za obavljanje djelatnosti na području slobodne zone, te u statusu koncesionara i sama pružati usluge unutar zone.

PJ Slobodna zona Zagreb pruža korisnicima punu uslugu pri operativnoj realizaciji poslovanja u zoni kao i tijekom čitavog korištenja instituta slobodne zone, pri čemu se mogu obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti: proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, skladištenje robe, trgovina na veliko (svi oblici trgovine s inozemstvom i tuzemstvom i posredovanja u trgovini) strateške aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti, osnivanja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara te pružanje usluga, osim bankarskih i drugih novčarskih poslova te usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba. U slobodnu zonu se može smjestiti strana i domaća roba (roba Unije). Držanje robe u slobodnim zonama vremenski nije ograničeno osim za robu koja je obuhvaćena Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije, a za koju su propisana vremenska ograničenja. Roba koja se unosi u zonu mora glede zdravstvene, veterinarske ili fitopataloške ispravnosti udovoljavati uvjetima koji su propisani u Republici Hrvatskoj.

Visoki stupanj sigurnosti za sve korisnike usluga PJ Slobodna zona Zagreb počiva na učinkovitom sustavu kontrole pristupa - prostor je 24 sata pod nadzorom Odjela sigurnosti Podružnice (fizički i video nadzor), te na carinskom nadzoru koncesioniranog područja.

PJ Slobodna zona Zagreb pravi je odabir za međunarodne tvrtke koje planiraju uspostaviti svoju regionalnu distribuciju i jak logistički centar u cilju racionalizacije, ubrzanja prometa/protoka robe, trgovine i tranzita, te povećanja efikasnosti. 

 

Sve informacije vezane za PJ Slobodnu zonu Zagreb možete dobiti na:

- tel:         ++ 385 1 3496 571
- e-mail:   slobodna-zona-zagreb@rtz.hr

 

Skladišta Slobodne zone Zagreb

      


      
Ispiši