HR EN TR
PJ JankomirPJ Slobodna zona ZagrebPJ Žitnjak

Javna nabava

Postupke javne nabave provodi Zagrebački holding d.o.o., te na svojim internetskim stranicama objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u kojima je naručitelj podružnica Robni terminali Zagreb.

Uvid u iste možete dobiti na službenim stranicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. www.zgh.hr  ili direktno na link www.zgh.hr/javna-nabava

Od zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje javne nabave u svom području rada koristimo se sljedećim:
 
Zakoni:
1. Zakon o javnoj nabavi  (NN90/2011)

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN83/2013)

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN143/2013)

Podzakonski propisi:
 •   Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN10/2012)

 •   Uredba o objavama javne nabave (NN10/2012)

 •   Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN06/2012  

 •   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave  NN125/2014)

 •   Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN06/2012
Ispiši