HR EN TR
PJ JankomirPJ Slobodna zona ZagrebPJ Žitnjak

Vježba evakuacije

 

             Vježba evakuacije i spašavanja

Slika s vježbe evakuacije


Dana 17.12.2015. godine provedena je vježba evakuacije i spašavanja u poslovnoj (upravnoj) zgradi Robnih terminala Zagreb, Jankomir 25, sa ciljem uvježbavanja radnika za pravilno i sigurno postupanje pri provođenju evakuacije iz ugroženih prostora.Vježba evakuacije i spašavanja izvedena je sukladno smjernicama važećeg i prihvaćenog Plana evakuacije i spašavanja (listopad  2012.), te sukadno Zakonu o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 154/14).Scenarijem vježbe određen je početak požara u prizemlju na sjevernoj strani Upravne zgrade. Vježba evakuacije je u cijelosti uspjela. Osobe su uspješno evakuirane iz predmetnih prostora na vanjski siguran prostor (zborno mjesto).
 

Ispiši