HR EN TR
PJ JankomirPJ Slobodna zona ZagrebPJ Žitnjak

MJERE POMOĆI ZA POSLOVNE SUBJEKTE S KOJIMA SURAĐUJE ZAGREBAČKI HOLDING.

Pandemija virusa (COVID-19) zahvatila je Hrvatsku i grad Zagreb, te je Nacionalni Stožer civilne zaštite s tim u svezi donio odluke i izdao preporuke o ograničenjima kretanja i okupljanja, poslovanju subjekata u gospodarstvu, robnom prometu i uslugama, režimu javnog prometa, zatim nabavi, distribuciji i primjeni sredstava zaštite od prijenosa i širenja bolesti kao i standardima samozaštitnog ponašanja građana u vrijeme epidemije.

Nadalje, Zagreb je 22. ožujka pogodio i potres koji se uzrokovao oštećenja brojnih objekata, a posljedice su dodatno utjecale i na uobičajeno obavljanje poslova.

Zagrebački holding sa svojim povezanim društvima već je ranije donio mjere pomoći građanima kao što su: odgoda plaćanja režija za umirovljenike, besplatni parking u garažama i na javnim površinama za građane pogođene potresom, besplatan odvoz oštećenih vozila, glomaznog otpada i šute, oslobađanje plaćanja režija za građane čiji su objekti značajnije oštećeni u potresu.

S obzirom da je i zakupnicima u poslovnim prostorima u vlasništvu Zagrebačkog holdinga ugroženo poslovanje te je došlo do obustave rada ili značajnijeg pada prihoda, s ciljem pomoći našim partnerima, donesena je odluka kojom se osiguravaju sljedeće mjere:
 

Komitentima podružnice Upravljanje nekretninama, Tržnice Zagreb i Gradska groblja koji su pogođeni potresom, kroz dvije kategorije:

I. Komitenti koji nisu mogli obavljati djelatnost u iznajmljenom prostoru zbog posljedica potresa jer je prostor neuporabljiv – oslobađaju se zakupnine u 100% iznosu (od 22.03.2020. do ponovne uporabe);

II. Komitenti koji su u djelomično oštećenim prostorima, ako je oštećenje utvrđeno od strane ovlaštene stručne osobe, na pisani zahtjev zakupnika  - oslobađaju se zakupnine najdulje 3 mjeseca.
 

Komitentima podružnice Upravljanje Nekretninama, Autobusni Kolodvor Zagreb i RTZ koji su pogođeni COVID-19 u dvije kategorije:

I. Komitenti koji nisu obavljali svoju djelatnost odlukom Stožera civilne zaštite – oslobodit će se 50% zakupnine od 19. ožujka 2020. do ukidanja mjera;

II. Komitenti koji su obavljali djelatnost, ali su posredno pogođeni krizom uzrokovanom Covid-19, tako da im je smanjen prihod– odobrit će se odgoda plaćanja od 90 dana i mogućnost obročne otplate na 12 mjeseci, uz podnsen zahtjev.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 22. svibnja 2020. godine.


Komitentima podružnice Tržnice i Gradska groblja u tri kategorije:
 
I. Komitenti koji nisu obavljali svoju djelatnost odlukom Stožera civilne zaštite –  u cijelosti će se osloboditi plaćanja zakupnine za razdoblje od 19. ožujka do ukidanja mjera;

II. Komitenti koji nisu obavljali djelatnost, ali ne zbog same odluke Stožera CZ, nego zbog nemogućnosti Tržnica Zagreb da osigura  alternativnu infrastrukturu (klupe, kućice, prostore) u skladu sa zahtijevanim okolnostima  – u cijelosti će se osloboditi plaćanja zakupnine od 19. ožujka do stjecanja uvjeta za korištenje predmeta zakupa;

III. Zakupnici kojima je smanjen prihod uslijed posljedica uzrokovanim virusom COVID-19 mogu biti oslobođeni plaćanja zakupnine u iznosu od 20% do najviše 50 %, uz pisani zahtjev, – u razmjernom smanjenju postotka prihoda.Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava koje proizlaze iz ovih mjera mogu se preuzeti s internetskih stranica Zagrebačkog holdinga i pojedinih podružnica.

Zahtjev za umanjenjem zakupnine zbog COVID-19

Svi zakupnici koji su zaprimili račune, a pripadaju nekoj od navedenih kategorija, mogu se javiti kroz Pozivni centar i broj 072 500 400 te putem elektroničke pošte info@zgh.hr kako bi se ranije generirani račun stornirao, a potraživanja obustavila u skladu s konkretnom mjerom.
 

Zagreb, 22.04.2020.

 
Ispiši