HR EN TR
PJ JankomirPJ Slobodna zona ZagrebPJ Žitnjak

Edukacija zaposlenika Robnih terminala Zagreb

Dana 29. kolovoza 2018. godine u Podružnici Robni terminali Zagreb provedena je edukacija 17 zaposlenika za osposobljavanje za siguran rad i početno gašenje požara. Edukacija se sastojala  od teoretskog i praktičnog dijela. Nakon što su odslušali i položili teorijski dio, u krugu podružnice pristupilo se praktičnom dijelu, gašenju požara. Svi su zaposlenici uspješno prošli obuku gašenja požara vatrogasnim aparatom. Drugi dio obuke, Zaštite na radu također se sastojao od teorijskog dijela i ispita. Za siguran rad osposobljeno je 7 zaposlenika.


     Edukacija osposobljavanja za siguran rad


     Gašenje početnog požara
Ispiši